O družbi

 

Naziv družbe: Časopisno-založniška družba kmečki glas, d. o. o.
Skrajšan naziv: ČZD Kmečki glas, d. o. o.
Naslov: Vurnikova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Direktor: Tevž Tavčar

Telefon: (01) 473 53 58
E-naslov: info@czd-kmeckiglas.si

Matična številka: 5033314
Davčna številka: SI62153536

 

Spoštovani obiskovalci,

veseli nas, da ste obiskali spletne strani naše družbe in da vam lahko na ta najbolj hiter ter neposreden način predstavimo dejavnosti Kmečkega glasa. Osnovna dejavnost je poleg vsakotedenskega izdajanja časopisa Kmečki glas tudi mesečno izhajajanje revije Moj mali svet. Tedniku Kmečki glas je za vse naročnike med letom priloženo več časopisnih ali samostojnih prilog, ki z raznovrstnimi tematskimi vsebinami dopolnjujejo pestrost časopisa. Med vsemi prilogami je po pogostosti izhajanja in zajetnosti najbolj znana revija TiN - Tehnika in Narava in se uvršča že med periodiko, saj izide petkrat letno in je namenjena vsem, ki se strokovno ali zgolj ljubiteljsko ukvarjajo s kmetijsko tehniko. Tedensko izhaja revija Kmetijski oglasnik, ki je namenjena objavam malih oglasov, in jo bralci - naročniki prejmejo vsako sredo na dom, skupaj s časopisom ali pa kot samostojno edicijo.

Založba Kmečki glas letno izda med 15 do 19 novih knjižnih naslovov. Tudi na spletu vam predstavljamo najnovejše knjižne naslove, vendar ne prezrite naslovov ponatisov knjig. Morda je med njimi knjiga, ki ste jo pred časom želeli kupiti, pa je pošla, in smo jo zaradi zanimanja ponatisnili. Ne prezrite naših posebnih prodajnih akcij in izbora knjig, zajetih v pomladanskem oz. jesenskem katalogu, ki je dodatno opremljen z novoletnim darilnim programom in koledarji.

Spoštovani, odprti smo za vaše predloge, mnenja, tudi graje, zato nam posredujte svoje poglede. Vseh bomo veseli, jih poskušali upoštevati in uresničiti.

Tako kot doslej se bomo trudili tudi v prihodnje!        

Tevž Tavčar, direktor družbe Kmečki glas

 

Zgodovina in razvoj

Vsako sredo z vami že 80 let

 

Vlado Kozak, prvi urednik časopisa Kmečki glas, je 1. junija 1943 v odmaknjeni hiši v kočevski vasici Rampoha, napol porušeni zaradi vojne, na pisalni stroj natipkal in uredil prvo številko Kmečkega glasa. Časopis je takrat obsegal deset ciklostiranih strani in je sprva izhajal občasno, pozneje pa redno vsako sredo. Sveže stiskan časopis še vedno izhaja tedensko - vsako sredo. Pomembno je, da je ob tedniku za podeželje in mesto že leta 1947 začela Založba Kmečki glas izdajati prve broširane knjige. Danes slovenskemu bralcu ponujamo več kot 170 naslovov poljudno-strokovnih, kulinaričnih in leposlovnih knjig in poleg tega vsako leto tudi širok izbor koledarjev, poslovnih daril ter posebnih publikacij.

Tedniku Kmečki glas in knjigam Založbe Kmečki glas so sledile revije:

  • leta 1967 Sodobno kmetijstvo, znanstveno-strokovna revija;
  • leta 1969 Moj mali svet, revija za dom, vrt, ljubitelje narave cvetja in malih živali;
  • leta 1994 Pet zvezdic, revija za umetnost kuhanja ter uživanja ob hrani in pijači;
  • leta 1994 Revija o konjih, v kateri lahko beremo o reji, športu, veterini in rekreaciji s konji.

Leta 1997 je začela izhajati brezplačna barvna priloga tednika Kmečki glas TiN - Tehnika in Narava, revija za kmetijsko, gozdarsko, vrtnarsko, komunalno in gradbeno mehanizacijo, ki je med bralci postala nepogrešljiv vir tovrstnih informacij. Revijo naročniki tednika Kmečki glas prejmejo najmanj štirikrat letno.

Že vrsto let tedniku Kmečki glas mesečno vsem zvestim naročnikom prilagamo brezplačne barvne tematske priloge. Njihovi naslovi, ki so številnim bralcem že dolgo znani, so: Zelena pomlad, Ljubo doma, O zdravju, Martinov list, Živimo s podeželjem, Gozdarstvo, Ko odpade zadnji list in druge.

Želimo si še popestriti ponudbo tiskanih medijev ter s tem bralcem v sklopu programskiih vsebin dati kar največ informacij in bogatih knjižnih novosti.