Kategorije žganih pijač

25/10/2023
Karmen Gostinčar

V knjigi ŽGANJEKUHA – Posodobljena in razširjena izdaja z recepti za likerje sta avtorja med drugim tudi opisala kategorije žganih pijač.

 

 

RUM je žgana pijača, pridobljena samo z destilacijo proizvoda, pridobljenega z alkoholno fermentacijo melase ali sirupa. Ta pa sta pridobljena pri proizvodnji trsnega sladkorja ali soka sladkornega trsa in destilirana pri manj kot 96 vol. % alkohola.

 

WHISKY ali WHISKEY je žgana pijača narejena z destilacijo drozge žitnega slada. Destilacija se izvaja pri manj kot 94,8-odstotnem volumskem deležu alkohola. Zorenje končnega destilata mora trajati najmanj tri leta v lesenih sodih. Za barvo se končnemu destilatu lahko dodata le voda in navadni karamel. Najmanjši volumski delež alkohola je 40-odstoten …

 

ŽITNO ŽGANJE je žgana pijača, pridobljena samo z destilacijo fermentirane drozge iz celih žitnih zrn, ki ima senzorične značilnosti, ki izhajajo iz uporabljenih surovin.

 

ŽGANJE IZ VINA je žgana pijača proizvedena z destilacijo vina.

 

BRANDY ali WEINBRAND je žgana pijača pridobljena iz žganja iz vina, ki mu lahko dodamo vinski destilat.

 

ŽGANJE IZ GROZDNIH TROPIN ali TROPINOVEC je žgana pijača pridobljena samo iz fermentiranih grozdnih tropin in destilirana neposredno z vodno paro ali potem, ko se doda voda.

 

ŽGANJE IZ SADNIH TROPIN ali SADNI TROPINOVEC je žgana pijača pridobljena samo s fermentacijo in destilacijo sadnih tropin, razen grozdnih.

 

ŽGANJE IZ SADJA je žgana pijača, ki je pridobljena samo z alkoholno fermentacijo in destilacijo svežega in mesnatega sadja, tudi z bananami ali mošta tega sadja, jagodičja ali rastlin, s koščki ali brez njih.

 

Seveda morajo vse naštete žgane pijače izpolnjevati še vrsto drugih pogojev. Vse boste našli v novi knjigi ŽGANJEKUHA – Posodobljena in razširjena izdaja z recepti za likerje.